POLÍTICA DE PRIVACITAT

Art.1 Regles de confidencialitat
El reglament general de protecció de dades de 27 d’abril de 2016 («RGPD» d’ara endavant GDPR, que significa el General Data Protection Regulation) s’aplica des del 25 de maig de 2018. Imposa regles i condicions estrictes per a les empreses, dins del àmbit del processament de dades personals dels seus clients i prospectes, i això per tal de protegir la seva privadesa.

Per aquest motiu pretenem proporcionar-vos informació clara i precisa sobre el processament de les vostres dades personals.

Art.2 El responsable del tractament
El responsable del tractament de les vostres dades personals és la persona a càrrec del lloc web que va utilitzar i al qual li va comunicar les dades.

Art.3 Base legal del tractament de dades i de la seva utilització
Només podem utilitzar les vostres dades personals per a fins legítims i necessaris (Article 6 de la GDPR): Això significa a la pràctica que processem les vostres dades personals, ja sigui en format electrònic o no, per a fins legítims en el context de la relació contractual, comercial i de seguretat. Aquests propòsits inclouen, entre d’altres, els següents:

Comunicació dinformació, ofertes i prospectes;
Comunicacions en relació amb lexecució dun contracte;
Art.4 Que representa una dada personal
Les dades personals inclouen tota la informació que us concerneix i sobre la base de la qual pot ser identificat. Les dades anònimes, que no ho identifiquen, no es consideren dades personals. Les vostres dades personals poden, per tant, incloure :

Dades relacionades amb la seva identitat (cognom, nom, adreça, NIF, etc);
Dades relacionades amb la vostra persona (número de telèfon, correu electrònic personal, etc);
Dades financeres (número de compte bancari, detalls de facturació, etc);
dades relacionades amb l’execució del contracte celebrat amb nosaltres (objecte del contracte, adreça de facturació, dades professionals, etc);
Dades relacionades amb lús dequips electrònics, com ordinadors (contrasenya, dades de registre, dades didentificació electrònica, detalls de facturació, etc.);
Dades de caràcter sensible:
El processament de dades personals que revelen origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, així com el processament de dades genètiques, dades biomètriques per tal d’identificar de manera única una persona física, dades sobre la vida sexual o orientació sexual duna persona física estan prohibits. Estem compromesos a complir estrictament aquesta prohibició.

Com fem servir la vostra informació?
Amb qui compartim la vostra informació?
Art.5 Font i origen de les dades a caràcter personal
Normalment, les dades que tenim provenen de vosaltres.
Si no teniu la intenció de proporcionar la informació requerida o necessària, podeu perdre el benefici de certs avantatges i/o podem decidir acabar els serveis que tenim amb vostè.

Art.6 Accés a les dades a caràcter personal
Les vostres dades són principalment per a ús intern. Per certs motius legítims, les vostres dades personals poden ser divulgades o fins i tot processades per tercers. Tot i això, assegurarem el compliment de les normes GDPR per part dels nostres subcontractistes. El processament de dades per part d’aquests darrers es regeix per un marc legal estricte.

Art.7 Durada de conservació de les dades
Posem els mitjans necessaris per garantir que la retenció de dades personals per als fins descrits anteriorment no excedeixi els períodes legals.

Art.8 Quins són els seus drets?
Ens comprometem a prendre les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la seguretat del processament de les dades personals de cadascun (Article 32 de la GDPR).

Dret d’accés (Article 15 de la GDPR)
Dret de rectificació (Article 16 GDPR)
Dret a ser oblidat (Article 17 de la GDPR) i Dret a la limitació de tractament (Article 18 de la GDPR)
Atorguem a tots el dret d’accedir a les vostres pròpies dades personals i el dret d’obtenir o fer-ne una còpia raonable. Reconeixem la possibilitat de sol·licitar la rectificació de dades errònies. Ens comprometem a atorgar-li l’eliminació de les seves dades personals, particularment en els casos següents:

Dades que ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recopilades o processades
Vostè s’oposa al tractament
Les dades personals han estat subjectes a processament il·legal
Dret a presentar una reclamació (Article 77 de la GDPR)
El client té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en qualsevol moment si considera que el processament de les vostres dades personals constitueix una violació de GDPR.

Art.9. El nostre compromís
El nostre objectiu és implementar processos de seguretat per protegir les dades emmagatzemades contra l’accés no autoritzat, l’ús indegut, la manipulació, la destrucció il·legal o accidental i la pèrdua accidental.

Art.10. Procediment en cas de violació
Sempre hi ha la possibilitat que les dades personals processades en el context de la relació contractual caiguin en mans equivocades com a resultat d’error humà, error informàtic, etc.
Quan la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones, l’informarem immediatament sobre els fets i les mesures considerades. Ens assegurarem que es notifiqui a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades dins de les 72 hores posteriors a la notificació de la violació en qüestió, tret que la violació no suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones. (Article 32-34 del GDPR).

La seva acceptació:

Art. 11. Consentiment
Doneu el vostre consentiment exprés i inequívoc per al processament de dades personals segons es descriu en aquesta Política de Privadesa. Vostè té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment prèvia sol·licitud per escrit. Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privadesa.